79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

W tym roku obchodzimy 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie trwało 63 dni, szacuje się, że poległo w nim około 16 tys. Polskich żołnierzy, 20 tys. zostało rannych a 15 tys. wziętych do niewoli. Powstanie odcisnęło bolesne piętno również wśród ludności cywilnej, której straty szacuje się na 150 do 200 tysięcy. Poskutkowało ono też niemal całkowitym zniszczeniem Warszawy, czy to w walkach, czy to poprzez systematyczne wyburzenie miasta przez oddziały niemieckie. Powstanie zakończyło się kapitulacją powstańców w dniu 3 Października 1944.

1 sierpnia o godz. 17.00 w rocznicę godziny „W” w całej Polsce rozlegną się syreny alarmowe, zatrzymajmy się wtedy i uczcijmy minutą ciszy wszystkich poległych w tym wydarzeniu Powstańców.

Chwała bohaterom !

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …