840 zł odliczymy za składki związkowe!

28 lipca Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych. Ustawa ta, która powstała dzięki porozumieniu NSZZ „Solidarność” z rządem podpisanemu 7 czerwca w Stalowej Woli, uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Nowela zawiera także inne ważne dla członków związków zawodowych zapisy: gwarantuje lepszą ochronę działaczy związkowych, podwyższa roczny limit odliczenia od podatku składek związkowych oraz wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.
składka 2024 2

Cieszę się z wyniku tego głosowania, bo ono pokazuje, że „Solidarność” jest nie tylko największym, ale także najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Polsce. Teraz czekamy już tylko na podpis prezydenta i oczywiście śledzimy ścieżkę legislacyjną kolejnych rozwiązań zawartych w naszym porozumieniu z rządem.

– powiedział po głosowaniu w Sejmie Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Dotychczas emerytury pomostowe miały charakter wygasający – przysługiwały tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nowelizacja ten wygasający charakter znosi. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy podkreślono, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w takim stopniu, który pozwoliłby zupełnie wyeliminować tzw. warunki szkodliwe. Dlatego autorzy projektu ustawy zaproponowali zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku jako niezbędnego do nabycia prawa do emerytury pomostowej.
Przyjęta przez Sejm ustawa wzmacnia też ochronę związkowców przed skutkami bezprawnego zwolnienia z pracy. Dotychczas było tak, że działacz związkowy bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, mimo skierowania sprawy do sądu, do czasu ogłoszenia wyroku był pozbawiony wynagrodzenia. Dzięki nowelizacji pracodawca będzie mu płacił do momentu rozstrzygnięcia sądowego.
Nowela wprowadza również podwyżkę z 500 zł do 840 zł rocznego limitu odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Ponadto dzięki tej nowelizacji spełniony został postulat związku dotyczący wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.
Na podst.: solidarnosckatowice.pl

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …