Posłowie pytają ministra o choroby nowotworowe strażaków

Dzięki działaniom Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz fundacji cfbt.pl zagadnieniami profilaktyki nowotworowej strażaków zainteresowała się grupa posłów na Sejm RP. Na podstawie materiałów przekazanych przez KSP NSZZ „Solidarność” wystosowano w tej sprawie zapytanie poselskie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Sejm_RP_logo_and_wordmark

Treść zapytania złożonego przez Posłów: Annę Dąbrowską-Banaszek, Barbarę Dziuk i Patryk Wichra dostępna jest w poniższym linku:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CTWBBL&fbclid=IwAR1AFjrxljC8ntjBmgUb5mdD_DQ_1N3k82mNMCBe-p8cYoOEqTh1yXwsup8

W najbliższym czasie planowane są kolejne zmiany przepisów uwzględniające profilaktykę nowotworową wśród strażaków. Wspólnie z parlamentarzystami Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” pracuje nad rozszerzeniem badań profilaktycznych pod katem nowotworów.

Od wielu lat Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” prowadzi działania z zakresu profilaktyki nowotworowej strażaków. Ukierunkowane są one głownie na wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz podniesienie świadomości strażaków na temat zagrożeń. Od 2018 r. KSP NSZZ „Solidarność” ściśle współpracuje na tym polu z fundacją cfbt.pl. Wynikiem tej współpracy jest m.in. tłumaczenie opracowania naukowego „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”, który powstał na zlecenie Fire Bridages Union UK (FBU) i został napisany przez zespół naukowców z Univeristy of Central Lancashire pod kierownictwem profesor Anny Stec (http://kspnszz.org/index.php/2021/07/26/3222/) oraz wprowadzenie wymogu wyznaczenia stref czystych, brudnych oraz przejściowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP (http://kspnszz.org/index.php/2022/12/03/plakaty-dotyczace-profilaktyki-nowotworowej-dla-jednostek-raowniczo-gasniczych-psp/).

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …