Plakaty dotyczące profilaktyki nowotworowej dla Jednostek Raowniczo-Gaśniczych PSP

W piątek 2 grudnia 2022 przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl przekazali na ręce nadbryg. Arkadiusza Przybyły zastępcy komendanta głównego PSP plakaty do oznakowania stref czystych, brudnych oraz przejściowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP.

plakaty

Obowiązek wyznaczenia stref w JRG PSP nakłada znowelizowane w ubiegłym roku rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a termin wdrożenia przepisu przypada na 1 stycznia 2023 roku.

Dlatego KSP NSZZ „Solidarność” wraz z Fundacją cfbt.pl zwróciły się do PZU jako sponsora głównego projektu z wnioskiem o sfinansowanie zadania, o nazwie #PZM, w ramach którego opracowane zostały rozwiązania służące m.in. podniesieniu stanu świadomości na temat zagrożeń oraz metod zapobiegania.

Treści zawarte w plakatach informacyjnych są spójne ze stanowiskiem pracującego w PSP zespołu komendanta głównego PSP, który zajmuje się opracowaniem praktycznych zaleceń w szeroko rozumianej sferze profilaktyki nowotworowej.

W przesłanym niedawno piśmie, skierowanym do kierowników jednostek organizacyjnych, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP wskazał zalecenia do organizacji stref w JRG PSP, w tym konieczność odpowiedniego ich oznakowania. Strona społeczna wychodząc naprzeciw tej potrzebie opracowała plakaty i sfinansowała ich druk z udziałem sponsora głównego, PZU. Wydrukowany nakład pozwoli na przekazanie każdej JRG PSP w kraju czterech dwustronnych plakatów. W przypadku większego zapotrzebowania będzie istniała możliwość samodzielnego nabycia odpowiedniej liczby plakatów (kontakt z fundacją).

Zespół komendanta głównego PSP zajmuje się również opracowaniem analogicznych zaleceń dla jednostek OSP, które zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

318129602_451566643828335_4444468140564994613_n318076104_451566710494995_1706701028807982887_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318073322_451566607161672_1699121895955048558_n318105503_451566610495005_677301206317896156_n

plakaty1

Opracowanie: Szymon Kokot – fundacja cfbt.pl,

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski – Wydział Prasowy KG PSP.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …