41. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dziś 41. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tys. działaczy „Solidarności”. Życie, według różnych źródeł, straciło nawet ponad 100 osób.
Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. Tymczasem sesja taka trwała, a najbliższe posiedzenie izby wyznaczone było na 15 i 16 grudnia.
319669866_1354025575366191_4354402217420395297_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …