Strażak nie ma obowiązku wykazywania w oświadczeniu majątkowym wynagrodzenia małżonka

W odpowiedzi na pismo Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, dotyczące konieczności wskazywania przez strażaków w składanych oświadczeniach o stanie majątkowym wynagrodzenia małżonków, Przewodniczący KSP otrzymał stanowisko Komendy Głównej PSP.

W piśmie KG PSP jednoznacznie stwierdzono, że zgodnie z aktualną interpretacją prawną strażak nie ma obowiązku wykazywania w składanym oświadczeniu o stanie majątkowym wynagrodzenia swojego małżonka.

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …