Obradowali śląscy związkowcy

O bieżącym funkcjonowaniu PSP w województwie śląskim oraz działaniach Związku w ostatnich miesiącach dyskutowano na posiedzeniu Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 6 grudnia 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

318086538_534172158588570_2553332679859571308_n

Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa Damian Kochoń, a w posiedzeniu brali udział także Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Maciej Łozowski i Sekretarz Krajowej Sekcji Pożarnictwa Łukasz Kapica.

Związkowcy omówili m.in. stopień realizacji postulatów jakie złożyła KSP NSZZ „Solidarność” oraz przebieg akcji protestacyjnej. Przedyskutowano również zmiany legislacyjne, w szczególności w zakresie przepisu kwalifikacyjnego.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski udzielił odpowiedzi ws. problemów zgłaszanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i krótko zreferował najważniejsze wydarzenia w bieżącym roku oraz przedstawił plany na rok przyszły.

318973471_1329480741141154_2989175778036808280_n

318789595_2617900538353193_2380352452342033867_n

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …