Zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Program posiedzenia obejmuje:

1. Omówienie prac zespołu negocjacyjnego Rząd RP – NSZZ „Solidarność” w sprawie wzrostu uposażeń w sferze budżetowej.

2. Omówienie przebiegu negocjacji z MSWiA w sprawie postulatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

3. Podjęcie Uchwał dotyczących dalszych działań Związku.

4. Sprawy bieżące i zgłoszone.

Rada odbędzie się 01 grudnia 2022 r.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …