W MSWiA trwają rozmowy

W poniedziałek 28 listopada 2022 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie ministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w służbach podległych MSWiA. NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Bartłomiej Mickiewicz. Tematem spotkania były propozycje rozdziału środków pozostających w dyspozycji MSWiA.

Z uwagi na przedłożoną przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” na poprzednim spotkaniu propozycję innego podziału środków na dodatkowe świadczenie stażowe Minister przedstawił trzy warianty rozwiązań, które dotyczyłyby funkcjonariuszy w przedziale 15 -25 lat służby. Propozycje MSWiA będą przedmiotem oceny ze strony mundurowej Solidarności.

Jak zauważyli wszyscy uczestnicy spotkania nawet najlepszy podział środków, którymi dysponuje MSWiA, nie jest spełnieniem postulatów dotyczących wzrostu uposażeń. Aby porozumienie było możliwe potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie budżetu. W ocenie NSZZ „Solidarność” tylko wymierny wzrost uposażeń może powstrzymać falę odejść funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne.

Jak zauważono w innych resortach działania są widoczne, czego przykładem jest decyzja Ministra Obrony Narodowej, ws. przyznania dodatków w wysokości 450 zł miesięcznie dla żołnierzy pełniących służbę na granicy wschodniej.

Ewentualny wzrost budżetu zależny będzie od decyzji Premiera. Prace w tym zakresie mają być przedmiotem obrad zespołu Rząd-Solidarność.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …