Spotkanie w MSWiA

W dniu 24 listopada 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych działających w służbach mundurowych z sekretarzem stanu w MSWiA Maciejem Wąsikiem. Tematem spotkania było między innymi omówienie założeń do realizacji przyszłorocznej waloryzacji uposażeń.

Minister potwierdził, że w roku 2023 waloryzacja uposażeń wyniesie 9,36 % i zostanie zrealizowana ze skutkami przechodzącymi pomimo pojawiających się różnych interpretacji zapisów ustawy budżetowej. MSWiA wyda w tej sprawie stosowny komunikat. Kolejny raz minister Wąsik przypomniał, że resort dysponuje tylko środkami finansowymi, które zostały przyznane w budżecie i jedynie zmiana ustawy budżetowej może spowodować ich zwiększenie. W związku z tym NSZZ „Solidarność” jako jedyny związek prowadzi negocjacje z rządem w tym zakresie. Premier RP powołał zespół, który negocjuje przedstawione Rządowi postulaty między innymi wyższą waloryzację płac w sferze budżetowej. Członkiem zespołu negocjacyjnego jest między innymi Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

Strona związkowa zaznaczyła po raz kolejny, że waloryzacja uposażeń w wysokości 9,36% jest niewystarczająca. Podkreślono, że w każdej służbie podległej MSWiA obserwuje się ogromną ilość odejść na zaopatrzenie emerytalne spowodowane niewymiernością uposażeń przy ciągłym zwiększaniu zakresu obowiązków.

Podczas spotkania poruszono również kwestię dodatkowego świadczenia w wysokości 1% za każdy rok służby ponad 15 lat. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że funkcjonariuszom liniowym ciężko jest osiągnąć ponad 30 letni staż służby. W związku z tym zaproponowano przeliczenie świadczenia w taki sposób, aby naliczane było od 15 do 25 roku służby, a potem w tej samej kwocie obowiązywało ono do końca służby funkcjonariusza. Po 25 latach w dalszym ciągu funkcjonariusz otrzyma dodatkowo świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł i 2500 zł po 28,5 latach służby. MSWiA przychyliło się do tej propozycji i dokona stosownych obliczeń, które po akceptacji strony społecznej będą mogły wejść w życie. Ponadto w propozycji ministerstwa dodatkowe świadczenie stażowe po 32 latach służby zostanie wliczone do podstawy emerytury. Według NSZZ „Solidarność” tak wysoki próg stażu służby jest zbyt wygórowany i należy go maksymalne zmniejszyć.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …