Home / Baner / Każda z JRG otrzyma zestaw plakatów do oznakowania stref czystej i brudnej

Każda z JRG otrzyma zestaw plakatów do oznakowania stref czystej i brudnej

W ramach realizowanego przez Krajową Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundację cfbt.pl we współpracy z PZU projektu #PZM (planuj zarządzaj monitoruj) do jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w całej Polsce trafią plakaty służące do oznakowania stref czystej i brudnej.

plakaty strefy czysta brudna

W myśl § 117 w związku z §11 rozporządzenia MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021, poz. 1681) w istniejących obiektach przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. należy wyznaczyć strefę czystą i brudną, stanowiącą układ pomieszczeń zapewniający wstępne umycie, dezynfekcję, pranie odzieży i wyposażenia, a następnie ponowne umundurowanie i wyposażenie strażaka.

Plakaty służące do oznakowania stref zostaną rozdystrybuowane przez struktury Związku do poszczególnych komend.

Sprawdź również

c89a5353-e6b8-4ba8-a2e5-53707026a983

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA

W poniedziałek, 27 marca br., odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników ...