„Solidarność” negatywnie o budżecie państwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Jednym z powodów jest niezadowalający poziom podwyżki wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Opinię zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium KK w dniu 13 września br. w Gdańsku. 

PSP_2942

Jak podano w komunikacie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: Strona społeczna żąda co najmniej 20% wzrostu płac w sferze budżetowej. Struktury NSZZ „Solidarność” w sferze finansów publicznych wyrażają głębokie niezadowolenie z propozycji rządu dotyczącej wzrostu płac w sferze budżetowej na poziomie 7,8%. Są to środki zdecydowanie niewystarczające do zrekompensowania pracownikom i funkcjonariuszom skutków historycznego poziomu inflacji.

Cały komunikat do przeczytania w linku:

https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/21730-prezydium-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc-negatywnie-opiniuje-projekt-ustawy-budzetowej-na-2023-rok

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” już 2 sierpnia br. przyjęła stanowisko w sprawie waloryzacji uposażeń w 2023 r., w którym krytycznie odniesiono się do założeń budżetowych Rządu. W stanowisku podkreślono, że Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w zwalczaniu pandemii Covid- 19, pomagała podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko – białoruskiej, a w ostatnich miesiącach jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W kontekście realizacji nowych zadań, ale przede wszystkim w obliczu wysokiej inflacji propozycja podwyżek w wysokości 7,8 % jest zdecydowanie niezadawalająca. Dodatkowe zwrócono uwagę, że w sytuacji braku wymiernej podwyżki uposażeń przy jednoczesnej obligatoryjnej waloryzacji emerytur, możliwa będzie fala odejść ze służby doświadczonych strażaków.

Podobne stanowiska przyjęły także inne sekcje reprezentujące funkcjonariuszy oraz pracowników sfery budżetowej. Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, będący równocześnie przewodniczącym Sekretariatu Służb Publicznych, wszystkie zebrane postulaty przekazał do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP.

W dniach 22-23 września zbierze się Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która podejmie decyzję co do dalszych działań włącznie z akcją protestacyjną. Mogłaby się ona odbyć w październiku tego roku, a więc w momencie procedowania ustawy budżetowej w Sejmie RP.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …