Wielkopolska Sekcja ma nowego przewodniczącego

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Wolsztynie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski. Głównym punktem WZD były wybory nowego przewodniczącego, który poprowadzi wielkopolską Sekcję do końca bieżącej kadencji.

W WZD brali udział zaproszeni goście w osobach: Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie mł. bryg. Roman Rembielaka, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” kol. Patryka Trząsalskiego, Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza, Wiceprzewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność” Macieja Łozowskiego i Członka Prezydium KSP NSZZ „Solidarność” Jarosława Rejnera.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym przewodniczącym Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski został Bogumił Goździk. Uzupełniono również pozostałe władze Sekcji. Tomasz Sworowski został wybrany zastępcą przewodniczącego, skarbnikiem został Robert Przybyła, a członkiem prezydium wybrano Tomasza Wiśniewskiego.

Po części wyborczej odbyło się spotkanie z Przewodniczącym KSP Bartłomiejem Mickiewiczem. Przewodniczący KSP omówił ostatnie działania Krajowej Sekcji Pożarnictwa i bieżące wydarzenia w PSP.

Na zakończenie obrad podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu Sekcji, który w związku z objęciem stanowiska powoływanego zrezygnował z pełnionej funkcji. Przewodniczący KSP, Z-ca Przewodniczącego Regionu oraz koledzy z Sekcji podziękowali Tomaszowi Lewandowskiemu za zaangażowanie w działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” oraz wręczyli okolicznościowe upominki.

13

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …