Spotkanie lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W siedzibie komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Pan Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, które są priorytetowe dla funkcjonariuszy PSP reprezentujących stronę społeczną na terenie województwa lubuskiego.

2

Spotkanie odbyło się przy okazji posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. W czasie obrad Prezydium omówiło m.in. harmonogram prac Sekcji na najbliższe miesiące oraz udział w obchodach 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Członkowie Prezydium spotkali się również z przedstawicielami struktur NSZZ „Solidarność” funkcjonujących w PSP na terenie województwa lubuskiego.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …