Posiedzenie Mazowieckiej Sekcji

W dniu 21 kwietnia 2022 roku w podwarszawskiej Zielonce odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Mazowieccy związkowcy omówili bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych własnego województwa. Podczas spotkania podjęto także szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności Związku.

1

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił bieżące działania Krajowej Sekcji Pożarnictwa, w szczególności ostatnie spotkanie przedstawicieli central związkowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zebrani przedyskutowali mechanizmy zachęcające do dłuższego pozostawania w służbie, które funkcjonują obecnie jak również są w planach ministerstwa. Omówiono także zmiany przepisów, które były opiniowane w ostatnim czasie, czy też zasady uzgodnień środków przekazanych do Komend Powiatowych/Miejskich w wyniku ostatniej podwyżki płac.

Spotkanie było dobrą okazją do uroczystego podziękowania za współpracę st. bryg. Leszkowi Smuniewskiemu, który pełnił funkcję Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy. Przewodniczący podkreślił, że okres współpracy NSZZ „Solidarność” z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy był okazją do wielu merytorycznych, choć często trudnych rozmów, jednak zawsze kończących się kompromisowymi rozwiązaniami.

3

2

4

5

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …