Porozumienie mundurowej Solidarności w Małopolsce

13 kwietnia przedstawiciele organizacji międzyzakładowych w Małopolsce NSZZ „Solidarność” służb mundurowych, podpisali porozumienie o współpracy. Związkowcy z Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej zobowiązali się do wzajemnego wspierania w walce o prawa pracowników, które nie zawsze we wspomnianych wyżej służbach są przestrzegane. Przykładem może być Policja, która w innych województwach nie zawsze chce uznać prawo policjantów do zrzeszania się w różnych związkach zawodowych, mimo, że już od kilku lat obowiązuje ustawowy pluralizm związkowy.

IMG_6849

W spotkaniu uczestniczyli: Henryk Odrzywołek z Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Łukasz Gąstoł z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Krzysztof Sajdak z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego oraz Jacek Łukasik i Bartłomiej Kolat z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego.

Jednym z głównych tematów omawianych wspólnie przez związkowców, to wysokość zarobków i walka o podwyżki płac w służbach. Poza tym Krzysztofa Sajdaka ze Służby Więziennej interesowała możliwość opiniowania przez Związek projektów aktów prawnych, gdyż, jak twierdzi obecnie projekty dotyczące więziennictwa są przygotowywane w biurach Ministerstwa Sprawiedliwości, bez uwzględnienia specyfiki służby.

Jacek Łukasik z Policji zapowiadał natomiast konieczność dokładnego zapoznania się z projektami przepisów dotyczących policyjnych emerytur, które według powszechnej opinii mają być znacznie mniej korzystne niż obecne.

Podobne obawy wskazywał Łukasz Gąstoł z Państwowej Straży Pożarnej, który zwracał uwagę, że np. działający w Straży Związek Zawodowy „Florian” nie zawsze dbał o interesy strażaków, tak, jak tego oczekiwano. Wyraził też nadzieję, że porozumienie wesprze działania związkowców bez względu na przynależność poszczególnych służb do różnych resortów.

Poza tym uczestnicy spotkania uznali, że w obecnej sytuacji geopolitycznej należy wspomagać władze krajowe w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz zapewniać im środki do egzystencji podczas pobytu w naszym kraju. Zwrócili też uwagę, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się prace rządu nad nowym budżetem i pomimo udzielanego wsparcia oraz funkcjonującej ustawy modernizacyjnej, należy zapewnić odpowiednie środki finansowe na rozwój służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Podpisaniu porozumienia związkowców patronowali przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego „Solidarności” Adam Lach i jego zastępca Krzysztof Kotowicz.

IMG_6842

Źródło: Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …