Zebranie w KP PSP Mońki

19 kwietnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyło się zebranie tamtejszej struktury NSZZ „Solidarność”. W zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa Maciej Łozowski.

Mońki1

W czasie dyskusji poruszono m.in. tematy budżetów rzeczowych komend, minimalnych stanów osobowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz zadań stanowisk kierowania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zebranie było także okazją do podziękowania dotychczasowemu przewodniczącemu monieckiego Koła NSZZ „Solidarność”, który w drodze awansu został przeniesiony do innej komendy. Przewodniczący KSP podziękował kol. Jarkowi Szeszko za zaangażowanie w działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” oraz wręczył okolicznościowe upominki.

Mońki

Mońki2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …