Opublikowano rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP

10 lutego 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 334).

Rozporządzenie jest realizacją podwyżki dodatku za stopień zgodnie z porozumieniem zawartym między Komendantem Głównym PSP i centralami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Pisaliśmy o tym tutaj. Zmiany mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Treść rozporządzenia do zapoznana w poniższym linku:

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …