Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego  rozliczenie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowa dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”.
Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali informację, w której starali się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych. Informacja znajduje się w poniższym linku.
29 grudnia 2021 r. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” otrzymała  pismo z MSWiA dotyczące podjęcia działań mających na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian jakie mogłyby dotknąć funkcjonariuszy w wyniku zmian przepisów podatkowych.
Minister Wąsik w swoim piśmie poinformował, że podjął działania zmierzające do zneutralizowania wpływu zmian, które wraz z Polskim Ładem wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. Rozwiązanie uchroni wszystkich funkcjonariuszy, których uposażenie brutto za rok 2021 nie przekroczy kwoty 130 tys. zł. Przypomnijmy, że funkcjonariusze najniżej uposażeni na Polskim Ładzie zyskają bez dodatkowej ingerencji resortu.
Pismo prezentujemy poniżej.
MSWiA polski ład

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …