Kolejna organizacja NSZZ „Solidarność” powstała na Podkarpaciu

W Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.
ustrzyki2
Podczas zebrania dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej, którym został kpt. Marcin Szyjduk Zastępca Dowódcy JRG.
W skład Komisji Zakładowej wybrano: Przemysława Chsząszcza , Jarosława Homę , Krystiana Nawrockiego i Leszka Puszkarskiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Tomasz Dacko, Piotr Kaszany , Dariusz Koszałka , Rafał Jasiewicz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
Delegatami na WZD Międzyregionalnej Sekcji PSP woj. Podkarpackiego zostali: Marcin Szyjduk i Jarosław Homa .
Z nową Organizacją „Solidarności” oraz gośćmi z Regionu Podkarpacie ( Tadeusz Majchrowicz- Przewodniczący ZR i Krzysztof Fal- Zastępca) i Sekcji Międzyregionalnej (Leszek Pelc- Przewodniczący Sekcji wraz z Zastępcami w osobach Andrzeja Skomry i Marcina Puzona) spotkał się Komendant Powiatowy PSP st. kpt Emil Szmyd gratulując wybranym władzom. Komendant Powiatowy PSP omówił też najważniejsze sprawy Komendy podkreślając działanie w specyficznym terenie Bieszczadów, gdzie mniej jest jednostek OSP niż w innych powiatach woj. Podkarpackiego i często strażacy PSP zdani są na własne skromne siły i możliwości.
Przybyli  na zebranie goście omówili najważniejsze tematy dotyczące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.
Na dzień wyborów Organizacja zrzesza 16 członków i z zapowiedzi nowych władz wynika , że rozwój Organizacji będzie priorytetem do końca obecnej kadencji .
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.
ustrzyki

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …