Strażackie ustawy przyjęte przez Sejm

17 grudnia 2021r. Sejm przegłosował jednogłośnie, ważne dla wszystkich strażaków, projekty ustaw z poprawkami naniesionymi przez Senat.  Głosowanie dotyczyło ustaw o Ochotniczych Strażach Pożarnych  oraz o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
Teraz ustawy trafią do podpisu Prezydenta RP.
Sejm_RP_logo_and_wordmark

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …