Bydgoscy strażacy wybierają Solidarność

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zdecydowali o wstąpieniu do NSZZ „Solidarność”, gdyż chcą należeć do związku, który aktywnie i w profesjonalny sposób będzie reprezentować ich interesy.

17 listopada w siedzibie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KM PSP w Bydgoszczy. Zebrani wybrali Przewodniczącego Komisji Zakładowej, którym został kol. Tomasz Witucki. Pozostałymi członkami Komisji zostali Mariusz Witkowski, Marcin Szirm oraz Tomasz Sarnowski. W skład Komisji rewizyjnej weszli Krystian Piesik, Michał Świtała oraz Dawid Słowiński.

W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele Międzyregionalnej Kujawsko – Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, na czele z Przewodniczącym Mieczysławem Gutmańskim, który przedstawił wojewódzkie struktury Sekcji, a także korzyści płynące z przynależności do NSZZ „Solidarność”.

Kolejny z zaproszonych gości, Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Maciej Łozowski, omówił bieżące działania Związku i jego wpływ na zachodzące w PSP zmiany. Wiceprzewodniczący KSP nawiązał także do 40-letniej historii pożarniczej Solidarności i roli jaką Krajowa Sekcja Pożarnictwa odegrała w powstaniu Państwowej Straży Pożarnej.

W najbliższym czasie związkowcy z nowopowstałej Organizacji Zakładowej zamierzają spotkać się z Komendantem Miejskim PSP w celu omówienia najpilniejszych spraw.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …