Posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI

W dniu 4 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI. Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji w Fundacji oraz określenie założeń na następny rok i nową kadencję Zarządu. Podczas spotkania omówiono następujące sprawy:

  1. Podjęto decyzję, że w związku z kończącą się kadencją Zarządu Fundacji do końca roku centrale związkowe pisemnie wyznaczą swoich przedstawicieli do Zarządu Fundacji zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.
  2. Rada omówiła zakres trwających prac nad przekształceniami Fundacji w organizację pożytku publicznego umożliwiającą odliczanie 1% podatku na rzecz Fundacji.
  3. Wstępnie omówiono propozycje zmian w statucie Fundacji. Rada zdecydowała, że każda z central związkowych do końca bieżącego roku przedstawi propozycje zmian w statucie Fundacji.
  4. W związku z wprowadzeniem nowej umowy prewencyjnej z PZU podjęto decyzję o pisemnym zobligowaniu Zarządu Fundacji do wystąpienia do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych świadczących usługi dla strażaków PSP aby te porozumiały się z Fundacją SOLIDARNI i wspierały ją na zasadach takich jak robi to od lat PZU S.A. Fundacja utworzy fundusze dla każdego Towarzystwa, z których będą mogli korzystać beneficjenci objęci ubezpieczeniem poszczególnych towarzystw.IMG_6805

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …