Podpisanie porozumienia z MSWiA

W dniu 24 września 2021 r. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. Porozumienie pozwala resortowi SWiA na przekazanie projektu ustawy ustanawiającej nowy Program Modernizacji służb mundurowych na lata 2022 – 2025 do dalszych prac legislacyjnych.

20210924_Podpisanie_porozumienia_007

O podpisaniu porozumienia poinformowano podczas briefingu prasowego. W briefingu wzięli udział minister Mariusz Kamiński, wiceminister Maciej Wąsik, wiceminister Paweł Szefernaker, wiceminister Błażej Poboży oraz przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA: Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Rafał Jankowski – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Marcin Kolasa – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz Paweł Borek – zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

20210924_Podpisanie_porozumienia_016

 

20210924_Podpisanie_porozumienia_031

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …