Komunikat z dn. 16.09.2021

W dniu 16 września 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” poszerzone o Przewodniczących Sekcji regionalnych/międzyregionalnych.

Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono propozycje MSWiA w sprawie wzrostu płac i uposażeń przedstawione na spotkaniu w dniu 13 września 2021 r.

Podtrzymano postulaty określone na poprzednim posiedzeniu prezydium (link do komunikatu z posiedzenia). Uczestnicy spotkania przedstawili sytuację w swoich Sekcjach, omówili podejmowane działania i zadeklarowali gotowość do podjęcia akcji protestacyjnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dalsze działania uzależniono od wyniku rozmów z MSWiA w dniu 20 września 2021 r. W razie ich niepowodzenia podjęto decyzję o zwołaniu w trybie pilnym Rady KSP NSZZ „Solidarność”, która podejmie decyzję o dalszych krokach, z akcją protestacyjną włącznie.

Logo_KSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …