Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP

W dniach 7-9 września br. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Prezydium omówiło propozycję MSWiA dotyczącą zwiększenia funduszu uposażeń i wynagrodzeń w ramach nowej ustawy modernizacyjnej. Ujęcie tych środków w ramach modernizacji jest spełnieniem postulatu zawartego w stanowisku Rady KSP NSZZ „Solidarność” z dnia 22.06.2021 r. Stanowisko zostało przekazane m.in. do Kancelarii Prezydenta RP, Premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Komendanta Głównego PSP, parlamentarzystów oraz w ramach działań Sekcji Regionalnych do poszczególnych wojewodów. Wzmocnienie budżetu płacowego w ramach programu modernizacji było też przedmiotem rozmów Przewodniczącego KSP z Podsekretarzem Stanu, Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych Piotrem Patkowskim. W ocenie Prezydium KSP łączny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w latach 2022-2025 powinien być nie mniejszy niż w latach obowiązywania poprzedniej ustawy modernizacyjnej.

W związku z docierającymi ze struktur NSZZ „Solidarność” działających w służbach mundurowych sygnałami Przewodniczący KSP zwrócił uwagę na potrzebę doetatyzownia służb, gdyż w ostatnich latach są one obarczane szeregiem nowych zadań.

Ponadto Prezydium KSP widzi konieczność kontynuacji prac nad dokonaniem przeglądu dodatków i ekwiwalentów socjalnych i ich urealnienia, w szczególności tzw. mieszkaniówki.

Powyższe tematy będą przedmiotem spotkania z MSWiA w dniu 13 września br.

241655448_1270665593362146_3139709640322148578_n

Prezydium przyjęło również stanowisko ws. zastępowania przez strażaków ratowników medycznych. Stanowisko załączono do komunikatu.

Członkowie Prezydium spotkali się również z Radą Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa woj. podkarpackiego NSZZ „Solidarność”. Podkarpaccy związkowcy zostali zapoznani z bieżącymi działaniami KSP oraz przedstawili sytuację w poszczególnych jednostkach organizacyjnych swojego województwa. W spotkaniu uczestniczyli również: Bartłomiej Galanty – Przewodniczący Oddziałowego NSZZ FSG przy Bieszczadzkim OSG, Krzysztof Filip – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie oraz Robert Moskal Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Służby Więziennej Podkarpacia.

Członkowie Prezydium odwiedzili także Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. Placówka ta jest systematycznie wspierana przez naszą Sekcję. W wizycie wziął również udział nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”.

241668398_2730193933950636_3443698545134136930_n

241669380_2622015678106644_9139203528373330663_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …