Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W dniu 14 września 2021 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

W posiedzeniu wziął udział Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Janowski, z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Jankowski, Naczelnik Wydziału Kadr Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej st. bryg Sebastian Kościsty oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz.

łodź rada 3

Spotkanie otworzył Przewodniczący Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa Marcin Miśkiewicz omawiając bieżącą sytuację w województwie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz, który omówił trwające obecnie negocjacje ze stroną rządową dotyczące planowanej ustawy modernizacyjnej oraz przedstawił kluczowe postulaty strony związkowej. Głównym wnioskiem z dyskusji była realizacja postulatów porozumienia z 2018 roku, urealnienie budżetów komend z racji rosnących wydatków bieżących, świadczeń socjalnych tj. m.in. ekwiwalentu za brak lokalu mieszkalnego oraz wzrost uposażeń, adekwatny do inflacji. Następnie Przewodniczący przedstawił stanowisko KSP w sprawie wspomagania działań ratowników medycznych przez PSP. Przewodniczący odpowiadał na pytania odnośnie podwyżek dla cywili (ponad 300 zł z ustawy modernizacyjnej).

łódź rada 1

W dalszej części spotkania Łódzki Komendant Wojewódzki odpowiadał na pytania zebranych członków Rady dotyczące między innymi rozliczania czasu służby, delegacji szkoleniowych, przeniesienia etatów między jednostkami w województwie, uregulowania minimów operacyjnych, ilości przyznanych miejsc na szkoły, odznaczeń, medali i awansów na 11 listopada.

Na koniec posiedzenia Przewodniczący Marcin Miśkiewicz wyszedł z inicjatywą zbiórki pieniędzy dla rodziny tragicznie zmarłego kolegi Mirka Barana.

łódź rada

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …