Spotkanie w Ministerstwie Finansów

W piątek 6 sierpnia 2021 r. w Ministerstwie Finansów doszło do spotkania związkowców z Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” z Podsekretarzem Stanu, Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych Piotrem Patkowskim. Stronę związkową reprezentowali Przewodniczący SSP NSZZ „S” Jerzy Wielgus, ekspert Komisji Krajowej Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych Tomasz Ludwiński, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Branżowej Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych Wojciech Pleciński, Przewodniczący Sekcji Pracowników Cywilnych MON Mirosław Kamieński oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz.

W trakcie spotkania związkowcy przedstawili oczekiwania co do 12 procentowego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla „budżetówki”. W przekonaniu NSZZ „Solidarność” Rząd RP powinien zagwarantować na ten cel niezbędne środki w budżecie państwa na 2022 rok. Poinformowano również Ministra o gotowości struktur związkowych do akcji protestacyjnej w przypadku niepowodzenia rozmów.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił sytuację służb mundurowych w kontekście kontynuowania programu modernizacji. Zgodnie ze stanowiskiem z dn. 22 czerwca 2021 r. Krajowa Sekcja Pożarnictwa w ramach programu modernizacji oczekuje wzmocnienia budżetu płacowego. Jest to niezbędne do kreowania świadomej polityki kadrowej i wdrożenia motywacyjnego systemu uposażeń. Zwrócono również uwagę na ogromne niedoszacowanie wynagrodzeń pracowników cywilnych w służbach mundurowych. Środki finansowe z programu modernizacyjnego pozwoliłyby na podniesienie wynagrodzeń pracowników cywilnych w wielu przypadkach do poziomu chociażby minimalnej stawki krajowej, jak również na wynagradzanie ich w sposób godny i odpowiadający zadaniom jakie na nich spoczywają.

Minister Piotr Patkowski przyjął postulaty związkowców. Mają być one przedmiotem dalszych rozmów, w trakcie prac nad przyszłorocznym budżetem państwa.

MF

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …