Posiedzenie Rady Fundacji Solidarni

W dniu 14 stycznia 2021 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI. Zgodnie ze Statutem Fundacji co roku funkcję Przewodniczącego Rady pełnią zamiennie Przewodniczący struktur krajowych central związkowych działających w PSP (fundatorzy Fundacji). W roku 2021 funkcję Przewodniczącego Rady objął Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Podczas posiedzenia omówiono bieżące zagadnienia związane z działalnością Fundacji, przyjęto sprawozdanie z dotychczasowych działań przedstawione przez Krzysztofa Hetmana – Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, oraz omówiono plany działalności Rady na rok 2021.

06aa30b1-3bb2-4b60-84db-40f024202402

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …