Stanowisko KSP NSZZ „Solidarność” odnośnie decyzji o zablokowaniu środków płacowych

W dniu dzisiejszym Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko odnośnie decyzji o zablokowaniu środków płacowych.

Treść stanowiska do zapoznania poniżej:

ksp-53-11-2020 Stanowisko KSP 1

ksp-53-11-2020 Stanowisko KSP 2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …