15a na Podzespole RDS

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, na którym poruszono kwestię tzw. art. 15a.

W obradach Podzespołu – oprócz przewodniczących związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy resortów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów – uczestniczyli m.in. Maciej Wąsik, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości, Piotr Dziedzic, wiceminister Finansów, Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Andrzej Rozenek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy. NSZZ „Solidarność” reprezentowali Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Więziennictwa Andrzej Kołodziejski.

Wiceminister Maciej Wąsik przedstawił rozwiązania zawarte w projekcie roboczym ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z dnia 9 listopada 2020 r. i przyczyny, dla których podjęto prace w tym zakresie. Poinformował również, że jeszcze dziś projekt ma zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Następnie uwagi do projektu roboczego przedstawili przewodniczący związków zawodowych Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Służby Więziennej. Przypominamy, że związki zawodowe funkcjonujące w Państwowej Straży Pożarnej 18 listopada br. wystosowały wspólne stanowisko wobec powyższego projektu (stanowisko).

Wiceminister Wąsik był zaskoczony ilością wniesionych uwag. Poinformował jednak, że po spotkaniu projekt w zaprezentowanym kształcie zostanie przesłany do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Łukasza Szrajbera i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Podkreślił również, że zdaje sobie sprawę jak ważna jest to sprawa dla związkowców, dlatego liczy na dalszą konstruktywną współpracę. Stwierdził również, iż ma świadomość, że projekt nie jest doskonały i wyglądałby pewnie inaczej, gdyby nie kryzys spowodowany pandemią. Zapewnił jednak, że każda racjonalna uwaga zostanie w procesie legislacji przeanalizowana i uwzględniona.

rds1

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …