Posiedzenie komisji sejmowowej

W dniu 20 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym posłowie debatowali nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentował Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker oraz dyrektorzy departamentów MSWiA, Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski.

Przedstawiciele strony społecznej, uczestniczyli w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy jednogłośnie.

II czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 22 lipca 2020.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432) znajdziecie w poniższym linku:

SPRAWOZDANIE

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …