Posiedzenie Rady Świętokrzyskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 16 lipca 2020 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W posiedzeniu na zaproszenie Prezydium udział wziął Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Bartłomiej Mickiewicz.

W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów Sekcji, na którym dokonany zostanie wybór nowego przewodniczącego. Rada Sekcji podjęła decyzję, iż do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki przewodniczącego wykonywać będzie Mariusz Stolarczyk – dotychczasowy wiceprzewodniczący. Na sprawy wewnętrzne świętokrzyskiej sekcji poświęcono całą pierwszą część posiedzenia.

W drugiej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący KSP – omówiono bieżące działania podejmowane na szczeblu krajowym, między innymi stan prac nad Ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych, zakres działań w sprawie tzw. art. 15a ustawy emerytalnej, prace nad unormowaniem rozliczania czasu służby strażaków czy działania KSP w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych.

Przewodniczący KSP podziękował za zaproszenie, a w związku z tym, że jest to pierwsze posiedzenie Sekcji w którym przedstawiciel struktury krajowej brał udział od początku kadencji zadeklarował pełne wsparcie działań Sekcji, oraz w miarę możliwości pomoc w rozwiązywaniu spraw bieżących.

Po posiedzeniu Przewodniczący KSP oraz Wiceprzewodniczący struktury wojewódzkiej Mariusz Stolarczyk spotkali się ze z bryg. Krzysztofem Cioskiem Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP w celu omówienia bieżących spraw związkowych i przedstawienia planów działań na przyszłość.

kielce

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …