Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniach 14-15 lipca 2020 r. w Kolnie odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w osobach przewodniczącego Bartłomieja Mickiewicza oraz Jarosława Rejnera.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych omówili bieżącą sytuacje w swoich komendach. Poruszono m.in. kwestię planowania czasu służby i zasad udzielania urlopów strażakom, rozliczania nadgodzin, współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie województwa podlaskiego, jakości zakupywanych ubrań specjalnych czy warunków socjalnych w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski poinformował również, że pomimo pandemii nie zrezygnowano z organizacji 10 października br. balu strażaka z okazji 40-lecia Związku.

kolno1

W dalszej części przewodniczący KSP przedstawił bieżące działania realizowano przez Krajową Sekcję Pożarnictwa. Z dużym uznaniem zebrani przyjęli informację o zainteresowaniu KSP problemem dodatków za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i pomysłami na unormowanie tego zagadnienia. Omówiono też m.in. prace zespołu ds. umundurowania oraz założenia do wprowadzenia świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy o dużym stażu służby.

kolno2

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …