Rosną szeregi mazowieckiej Solidarności

W dniu 13 lipca 2020 r. w Błoniu odbyło się zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność” w KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Tamtejsi strażacy utworzyli Koło Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504, zrzeszającej funkcjonariuszy i pracowników PSP z komend w województwie mazowieckim. Przewodniczącym Koła został wybrany Piotr Pawiński. Po części wyborczej związkowcy spotkali się z p.o. Komendanta Powiatowego bryg. mgr inż. Mariuszem Tymoszewiczem.

W zebraniu uczestniczył przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

błonie

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …