Posiedzenie Prezydium KSP NSZZ „Solidarność”

W dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” poszerzonego o przedstawicieli wszystkich struktur wojewódzkich.

W czasie spotkania poruszono następujące tematy:

 • zebrani zdecydowali o wystąpieniu z wnioskiem o zwołanie kongresu Sekretariatu Służb Publicznych, co pozwoli formalnie włączyć przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w skład Rady Sekretariatu;
 • poinformowano o podpisaniu nowego programu ubezpieczeniowego STRAZAK 5.0. Poza nowym produktem ubezpieczeniowym umowa unormowała zasady współpracy pomiędzy związkami zawodowymi, a PZU. Rozpoczęcie wdrażania programu planowane jest na sierpień 2020 roku.
 • zdecydowano o wdrożeniu cyklu szkoleń dla struktur NSZZ „Solidarność” z zakresu finansów związku, finansowania komend oraz działalności komisji rewizyjnych;
 • w związku z wakatami w Prezydium przewodniczący poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady KSP zamierza przedłożyć kandydaturę kol. Tomasza Richerta na funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji;
 • Przewodniczący KSP omówił ostatnie spotkania w MSWiA m.in. stan prac nad wdrożeniem świadczeń motywacyjnych za służbę powyżej 25 i 28,5 roku – 14 lipca projektem ma zająć się komisja sejmowa, tzw. art. 15a – Minister poinformował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni przedstawione zostaną założenia projektu ustawy regulujące tą kwestię;
 • Przewodniczący KSP omówił ostanie spotkania z kierownictwem KG PSP m.in. kwestie nagród dla strażaków zaangażowanych w działania związane koronawirusem – Komendant Główny poinformował, że działania cały czas są realizowane i w związku z tym nie można jeszcze ostatecznie podsumować danych dotyczących udziału w nich jednostek ochrony przeciwpożarowej, ostateczna analiza tych działań planowana jest na wrzesień br., w kwestii wątpliwości co do wysokości środków budżetowych na realizację tegorocznych podwyżek wszystkie zgłaszane sygnały są wyjaśniane na bieżąco;
 • omówiono kwestię obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność” i KSP – zdecydowano, że z uwagi na panującą pandemię należy odstąpić od organizacji uroczystego WZD, obchody częściowo zostaną przeniesione na przyszły rok i połączone z 30. rocznicą uchwalenia ustawy o PSP, KSP przygotuje propozycję materiałów promocyjnych związku;
 • zdecydowano o podtrzymaniu opinii Rady KSP ws. rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie służby strażaków;
 • Przewodniczący KSP omówił spotkanie z przedstawicielami innych służb mundurowych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, podkreślono, że inicjatywa spotkania i porozumienia spotkała się z bardzo życzliwą reakcją ze strony władz Związku i samych funkcjonariuszy;
 • w związku z ciągłym pojawianiem się różnych interpretacji dotyczących stopni szkodliwości przedstawiono założenia do projektu zmiany rozporządzenia o uposażeniach strażaków w zakresie regulującym dodatki za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;
 • omówiono przebieg prac nad opracowaniem nowego umundurowania, zespół jest na etapie przygotowywania zapisów do rozporządzenia, w przyszłym tygodniu ma zostać odszyte w przyszłym tygodniu;
 • przedstawiciele poszczególnych sekcji międzyregionalnych/regionalnych omówili sytuację w swoich województwach.

łazienkowski1

Podczas posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Eugeniusza Szumiejko, zasłużonego działacza dolnośląskiej Solidarności. Eugeniusz Szumiejko współdziałał przy zakładaniu pierwszych struktur NSZZ „Solidarność” w zawodowej straży pożarnej. Wspierał też prace zespołu naukowo-związkowego, który opracował ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …