Posiedzenie wielkopolskiej sekcji pożarnictwa

W dniach 6 i 7 lipca 2020 roku w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange z zastępcą Patrykiem Trząsalskim, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Zamelczyk, Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie st. kpt. mgr Roman Rembielak, oraz Piotr Wideryński przedstawiciel firmy CDO24, która świadczy usługi prawne dla członków związku. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

wlkp

Podczas spotkania omówiono wiele bieżących kwestii związanych z działalnością związkową, Piotr Wideryński przedstawił zakres działań prowadzonych przez firmę CDO24, statystykę korzystania z pomocy prawnej przez członków związku oraz założenia w działalności firmy na najbliższy czas.

Komendant Wojewódzki odniósł się do bieżących działań Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, jak również przekazał informacje z wideokonferencji z Komendantem Głównym PSP oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

wlkp2

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska omówił założenia dotyczące planowanych obchodów jubileuszu 40-lecia NSZZ „Solidarność”, jak również sprawy dotyczące rozwoju związku i pozyskiwania nowych członków.

Przewodniczący KSP przedstawił bieżącą działalność KSP i omówił plany działań Sekcji. Podczas spotkania poruszono szereg ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem PSP, omówiono między innymi sprawy dotyczące założeń nowej ustawy modernizacyjnej dla służb podległych MSWiA, plany działania w zakresie art. 15a ustawy emerytalnej, wstępne założenia zmian w zasadach naliczania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych, zmiany w rozporządzeniu BHP, projekt zmian zasad rozliczania czasu służby strażaków, czy też kwestię proponowanych przez KG PSP zmian w zasadach funkcjonowania komisji dyscyplinarnych. Przewodniczący przekazał również informację o pracach związanych z nowym programem ubezpieczeniowym dla strażaków.

wlkp1

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …