Nowa organizacja NSZZ „Solidarność” w województwie lubuskim

2 lipca br. odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Międzyrzeczu.

W wyniku wyborów władzę tymczasową wykonawczą organizacji stanowią: Michał Rosół (przewodniczący), Bartosz Batura (sekretarz) oraz Paweł Strykowski (skarbnik).

W trakcie zebrania przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. lubuskiego Marcin Harasymowicz oraz wiceprzewodniczący Marcin Naks omówili sytuację w Państwowej Straży Pożarnej i rolę NSZZ „Solidarność” w jej kształtowaniu. Ponadto w zebraniu wzieli udział: przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz oraz radca prawny ZR Anna Forstner-Kluj. Przewodniczący Rusakiewicz przedstawił działalność NSZZ Solidarność na szczeblu krajowym i regionalnym. Mówił między innymi: o pluralizmie w służbach mundurowych, elektronicznych legitymacjach związkowych oraz aspektach funkcjonowania organizacji zakładowej i współpracy z Zarządem Regionu.

miedzyrzec

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …