Posiedzenie małopolskiej sekcji pożarnictwa

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Na zaproszenie Przewodniczącego MMSP Henryka Odrzywołka w posiedzeniu wzięli udział Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek oraz Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

kraków1

Podczas spotkania omówiono szereg spraw dotyczących działań Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ, między innymi Przewodniczący odczytał treść ostatnich wystąpień składanych do władz rządowych i samorządowych przez Prezydium Sekcji.

Następnie głos zabrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę dialogu ze stroną społeczną i zadeklarował współpracę z Międzyregionalną Małopolską Sekcją Pożarnictwa.

Kraków2

W dalszej części spotkania Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa omówił bieżące działania podejmowane przez KSP oraz odpowiedział na zadawane pytania. Poruszono między innymi następujące kwestie:

  1. Rozdział środków na nadgodziny – Przewodniczący podkreślił, że środki na pełną stawkę godzinową będą zagwarantowane, omówiono również zgłaszaną przez członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ sytuację rolowania godzin i nie wypłacania strażakom za wszystkie wypracowane godziny. Z informacji uzyskanych od Prezydium Sekcji wynika, iż Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespół do rozwiązania tego problemu. Przewodniczący KSP zadeklarował pełne wsparcie w tym zakresie oraz stwierdził, iż sytuacja, w której godziny ponadnormatywne nie są wypłacane w całości jest nie do przyjęcia.
  2. Przewodniczący KSP omówił zasady rozdziału środków na podwyżki uposażeń w 2020 roku, pod kątem rozdziału na poszczególne województwa. Prezydium małopolskiej sekcji poinformowało o utworzeniu zespołu roboczego w sprawie rozdziału pozostałych po obligatoryjnym wzroście środków na poszczególne jednostki organizacyjne.
  3. Omówiono sprawę działań w zakresie wprowadzenia nowych wzorów umundurowania strażaków. Przewodniczący KSP poinformował o postępach prac w tym zakresie i przedstawił wstępne założenia.
  4. Omówiono plany Krajowej Sekcji Pożarnictwa na najbliższy czas, czyli – wejście w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla służb podległych MSWiA szczególnie w zakresie dodatku za długoletnią służbę. Prace nad usystematyzowaniem dodatku za służbę w warunkach szkodliwych, zakres zaproponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie BHP, czy prace nad ustawą o rozwoju służb na lata 2021-2023 w kontekście ostatniego spotkania z Panem Ministrem Maciejem Wąsikiem.
  5. Poruszono temat nowego programu ubezpieczeniowego dla strażaków STRAŻAK 5.0, który niebawem będzie wdrażany oraz roli Fundacji SOLIDARNI w systemie pomocy dla strażaków i ich rodzin.
  6. Przewodniczący KSP poinformował również o działaniach KSP związanych z wprowadzeniem tzw. art. 15a ustawy emerytalnej, jak również ostatecznym zakończeniu realizacji postulatów z porozumienia z listopada 2018 roku.

kraków3

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …