Posiedzenie kujawsko – pomorskiej sekcji pożarnictwa

18 czerwca 2020 r. w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” województwa kujawsko-pomorskiego poszerzone o przewodniczących organizacji zakładowych z tego województwa. W obradach brał udział przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz. W posiedzeniu uczestniczyli również Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki bryg. mgr Jacek Kaczmarek, jego poprzednik na tym stanowisku nadbryg. w st. spocz. Janusz Halak, a także Komendant Miejski PSP w Grudziądzu st. bryg. mgr inż. Robert Gutowski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” województwa kujawsko-pomorskiego Mieczysław Gutmański. Następnie głos zabrał przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz, który przedstawił działania Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w ostatnich miesiącach oraz plany związku na najbliższą przyszłość. Omówiony został m.in. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. W dalszej części zebrania, korzystając z obecności zaproszonych gości, omówiono sprawy bieżące dotyczące jednostek organizacyjnych PSP województwa kujawsko – pomorskiego.

kuj-pom

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …