Spotkanie związkowe na pomorzu

W dniach 17-18 czerwca 2020 roku doszło do spotkania związkowego w województwie pomorskim. Pierwszego dnia przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wraz z przedstawicielami Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” omówili sprawy wewnątrzzwiązkowe.

pomorze1

Drugiego dnia, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się spotkanie z pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Piotrem Sochą. NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, Łukasz Latawski, Tomasz Lewandowski oraz przewodniczący MPSP Tomasz Richert. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące dotyczące jednostek organizacyjnych PSP województwa pomorskiego.

pomorze2

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …