Maski FFP2 lub FFP3 chronią nie tylko przed SARS-CoV-2

Maski przeciwpyłowe FFP2 lub FFP3 to najłatwiej dostępny środek ochronny ograniczający przenikanie do organizmu zanieczyszczeń przenoszonych drogą powietrzną przez usta lub nos. W czasie walki z wirusem SARS-CoV-2 stały się one jednym z podstawowych środków ochrony wykorzystywanych przez strażaków.

W związku z sygnałami docierającymi do KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ o ograniczaniu przez kierowników jednostek organizacyjnych możliwości wykorzystania maseczek ochronnych do działań innych niż walka z SARS-CoV-2, przewodniczący KSP przekazał nasze stanowisko w tej sprawie Komendantowi Głównemu PSP. Przypomnieliśmy w nim, że maski przeciwpyłowe FFP2 lub FFP3 chronią również przed cząstkami stałymi będącymi produktami spalania oraz przed zagrożeniami takimi jak kurz, pył czy pył szklany, z którymi ratownicy mogą spotkać się przy usuwaniu skutków innych miejscowych zagrożeń. Nie zastąpią one sprzętu ochrony dróg oddechowych w ochronie przed dymem, gdyż służą do ograniczania ekspozycji na substancje szkodliwe, a nie do izolowania się od nich, ale mogą skutecznie pomóc strażakom w minimalizacji ryzyka zachorowania na raka.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ już w 2018 roku zwracała się do Komendanta Głównego PSP o zapewnienie strażakom zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych w ramach akcji #zdrowy_raKtownik.

pozioma ulotka maska FFP

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …