Urlopy szkolne dla strażaków podnoszących kwalifikacje w szkołach aspiranckich

Komendant Główny PSP odpowiedział na pismo Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność” dotyczące możliwości udzielania urlopu szkolnego strażakom uczącym się w szkołach PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Z odpowiedzi wynika, że pomimo niejednoznacznych zapisów ustawowych, przepisy należy interpretować na korzyść strażaków, a tym samym należy im się urlop szkolny.

Pismo w tej sprawie skierowano do KG PSP po otrzymaniu informacji z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Województwa Warmińsko – Mazurskiego o nieudzielaniu strażakom z tego województwa urlopu szkolnego podczas podnoszenia kwalifikacji w szkołach aspiranckich.

Pełną treść pisma można zobaczyć poniżej.urlop szkolny1

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …