Zmiana rozporządzenia płacowego umożliwiająca podwyżki weszła w życie

Z dniem 4 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zmieniło ono tabelę z mnożnikami kwoty bazowej dla poszczególnych stanowisk służbowych. Pozwoli to na wdrożenie tegorocznych podwyżek w sposób uzgodniony ze związkami zawodowymi w grudniu ubiegłego roku (pisaliśmy o tym tu: spotkanie dotyczące rozdziału podwyżek).

Treść rozporządzenia znajduje się w poniższym linku:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …