Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 2 kwietnia 2020 r., w Pałacu Prezydenckim, odbyło się spotkanie z Błażejem Spychalskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w służbach mundurowych.

Stronę związkową reprezentował Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz. Ze strony MSWiA w spotkaniu wziął udział Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz przedstawił specyfikę służby i bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa strażaków przy zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2. Omówiono zakres działań prowadzonych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z zagrożeniem epidemicznym, a także rolę związku w zapewnieniu strażakom właściwej ochrony w czasie tych działań i rozwiązań mających zabezpieczyć prawa funkcjonariuszy. Przewodniczący podkreślił, że NSZZ „Solidarność” stara się na bieżąco reagować na wszelkie sygnały dotyczące zagrożeń, na które narażeni są strażacy.

Minister Błażej Spychalski, zapewnił o pełnym poparciu dla działań Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” mających na celu rozwój Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie strażakom jak najlepszych warunków służby.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że dla dobra funkcjonariuszy wszystkie strony dialogu powinny dążyć do jak najlepszej i konstruktywnej współpracy.

IMG_7420

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …