Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 22 października 2019 roku w KW PSP w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Na zaproszenie pomorskich związkowców w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Krzysztof Andura Przewodniczący KSP, Wiceprzewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Skarbnik KSP Maciej Łozowski.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Tomasz Richert witając przybyłych gości. Następnie przedstawiciele KSP przekazali informacje z ostatniej Rady KSP NSZZ „Solidarność. Omówiono m.in. spotkanie w KG PSP w sprawie rozdziału środków na rekompensatę za nadgodziny, sprawy związane z ubezpieczeniami grupowymi strażaków  PSP. Zaprezentowano także Stanowisko nr 6 Rady KSP w sprawie realizacji porozumienia pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi, którego efektem było pismo wszystkich central związkowych reprezentujących strażaków do Ministra SWiA z prośbą o pilne spotkanie.

Odpowiadano również na pytania zebranych dotyczące:

– tzw. art. 15a – oczekiwania pomorskich strażaków w tym zakresie są tożsame z oczekiwaniami funkcjonariuszy z innych stron kraju, którzy chcieliby przyspieszenia prac z tym związanych,

– unormowania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i na szkolenia tak aby jego ewidencjonowanie odzwierciedlało faktycznie poświęcony czas – Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz przedstawił prace zespołu, który z inicjatywy NSZZ „Solidarność” został powołany do rozwiązania tego problemu,

– potrzeb jakie należałoby  zrealizować w ramach zapowiadanego na kolejne lata programu rozwoju służb,

Poruszono również sprawę nadgodzin strażaków systemu ośmiogodzinnego aby za pełnioną służbę mogli też otrzymać dodatkowe wynagrodzenie

Zebrani omówili sytuacje w poszczególnych komendach PSP województwa pomorskiego.

Przybyły na spotkanie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku nadbrygadier Tomasz Komoszyński i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Piotra Socha, KW przekazał następujące informacje odnośnie:

– planowanych zmian etatowych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa pomorskiego w 2020 roku,

– założeń akcji nagrodowej w miesiącu listopadzie 2019 r. z funduszu nagród pozostającego w ramach kompetencji pomorskiego komendanta wojewódzkiego.

pomorskie

pomorskie4

pomorskie3

pomorskie 2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …