Spotkanie w Komendzie Głównej PSP ws. rozdziału środków na rekompensatę za nadgodziny

1 października 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP w zakresie wypracowania zasad rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Stronę służbową reprezentowali:

  1. Marek JASIŃSKI – z-ca komendanta głównego PSP.
  2. bryg. Marcin WILCZYŃSKI – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP,
  3. Rafał ADAMIEC – przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.

Stronę związkową reprezentowali:

  1. Bartłomiej MICKIEWICZ – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  2. Krzysztof OLEKSAK – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”,
  3. Krzysztof HETMAN – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Spotkaniu przewodniczył nadbryg. Marek Jasiński, który przedstawił i omówił cel spotkania.

W trakcie dyskusji omówiono warunki i kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. Podniesiona została również kwestia metodologii ustalania stanów minimalnych oraz liczby etatów w poszczególnych województwach.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w tym obszarze.

1_10_2019 Spotkanie ZZ z komendantem Jasinskim (2)

1_10_2019 Spotkanie ZZ z komendantem Jasinskim (3)

Opracowanie: KG PSP

Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

 

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …