Międzynarodowa konferencja „V-4 plus”

W dniach 19-22 września 2019 r. w Pokrzywnej (woj. opolskie) odbyła się międzynarodowa konferencja związkowa pn. „Bezpieczeństwo osobiste strażaka”. Uczestnikami konferencji były związki zawodowe strażaków z państw zrzeszonych w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V-4) tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Dodatkowo obecni byli także związkowcy z Chorwacji, którzy od kilku lat współpracują z grupą V-4. W trakcie obrad omówiono problemy gospodarcze, finansowe i socjalne dotyczące funkcjonariuszy straży pożarnych, ze szczególnym uwzględnieniem BHP i środków ochrony osobistej strażaków.

Pierwszego dnia uczestników konferencji odwiedził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski. Minister Spychalski pogratulował inicjatywy oraz życzył owocnych obrad.

Kolejnego dnia gośćmi konferencji byli: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Arkadiusz Kuśmierski oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek. Tego dnia dyskutowano m.in. na temat służby bhp. Organizację bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej przedstawił kol. Leszek Błaszczyk. Następnie przedstawiciele poszczególnych państw omówili jak to zagadnienie jest realizowane w ich krajach.

Kolejny blok tematyczny dotyczył ubrań specjalnych. Najpierw uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami na rynku w tym zakresie na przykładzie ubrań firmy Ballyclare zaprezentowanymi przez Pana Karola Łacha Kierownika Działu Handlowego firmy Kadimex. Następnie rozwój ubrań specjalnych użytkowanych w PSP omówił Maciej Łozowski.

Ostatniego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili KM PSP w Opolu, w której zapoznali się m.in. z pojazdami użytkowanymi w PSP, funkcjonowaniem warsztatu naprawy i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego oraz salą edukacyjną „Ognik”. Dla gości z zagranicy było to bardzo ciekawe doświadczenie. Organizatorzy konferencji postarali się także o promocję Śląska Opolskiego. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić m.in. opolski rynek, zamek w Mosznej czy zabytkowy zespół klasztorno – kalwaryjski na Górze św. Anny.

Konferencję zakończyło podpisanie przez wszystkich przewodniczących wspólnego stanowiska. Zadeklarowano w nim kontynuację i zacieśnianie współpracy oraz podkreślono konieczność dołożenia wspólnych starań, aby poziom wyposażenia technicznego oraz zabezpieczenie finansowe strażaków z krajów grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji odpowiadał poziomowi obowiązującemu w krajach „starej Unii Europejskiej”. W imieniu strony polskiej stanowisko sygnował Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, co osiągnięto dzięki staraniom kolegów Łukasza Latawskiego, Pawła Zielińśkiego i Bartłomieja Baniaka z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz kolegów Pawła Deli i Leszka Błaszczyka z Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” województwa łódzkiego.

v-4 1

v-4 2

v-4 3

v-4 4

v-4 5

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …