Pożegnanie śp. Andrzeja Parzniewskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. zmarł st. ogn. w stanie spoczynku Andrzej Parzniewski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Śp. Andrzej Parzniewski we wrześniu 1980 r. był współzałożycielem i współorganizatorem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Strażaków i Pracowników w Komendzie Stołecznej Zawodowej Straży Pożarnej w Warszawie.
W  1981 r. został wybrany na  Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Śp. Andrzej Parzniewski intensywnie budował struktury Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” jak również brał czynny udział w negocjacjach z komunistycznymi władzami różnych ministerstw, w tym szefostwem ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jak również z ówczesnym Komendantem Głównym Zawodowych Straży Pożarnych.
Od października 1981 roku bardzo mocno wspierał i pomagał podchorążym i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w negocjacjach i protestach przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i podporządkowaniem jej Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Organizował wsparcie i pomoc podchorążym biorącym udział w strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej  w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 1981 r.
Jako jeden z nielicznych strażaków po 13 grudnia 1981 r. zatrzymany i zwolniony ze służby w zawodowej straży pożarnej z dożywotnim zakazem podejmowania pracy w zawodowej straży pożarnej. Najtrudniejsze czasy przeżył dzięki pomocy ludziom dobrej woli (m.in. w zakładowej straży pożarnej w Rafinerii Płockiej i na PKP).
Po latach uzyskał status osoby represjonowanej przez władze komunistyczne.
Zawsze skromny i uprzejmy. Nigdy nie lubił gdy przypominano mu ile dobrego dla ludzi uczynił w krótkim okresie pierwszej „Solidarności”.
Niestety ze względu na utratę zdrowia nie mógł po 1991 roku wrócić do nowej formacji – Państwowej Straży Pożarnej.
Pogrzeb odbędzie się w Wólce Węglowej dnia 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 9.05 w Kaplicy Ignacego Loyoli.
Cześć jego pamięci.
czarna_wstazka

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …