Spotkanie ze związkowcami z MOZ we Wrocławiu.

W dniu 31 lipca 2019 r., na zaproszenie wrocławskich strażaków, Członkowie Prezydium Rady KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Maciej Łozowski, uczestniczyli w zebraniu tamtejszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. W zebraniu brał również udział Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny.

Zebranie otworzył Przewodniczący Tomasz Śliwiński, składając na ręce Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gratulacje z tytułu uzyskania awansu generalskiego.

Następnie głos zabrał nadbryg. Adam Konieczny, który przedstawił kierunki działania na najbliższą przyszłość. Pan Komendant podziękował również za wkład NSZZ „Solidarność” w powstanie i rozwój PSP oraz merytoryczną współpracę.

W drugiej części spotkania przedstawiciele KSP omówili bieżące działania sekcji oraz odpowiadali na pytania nurtujące dolnośląskich strażaków.

Wizyta we Wrocławiu była również okazją do spotkania z twórcami ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o PSP Andrzejem Jaroszkiem i Stanisławem Ręcławowiczem. Obaj Panowie podkreślali znaczącą rolę KSP NSZZ „Solidarność” przy powstaniu ww. ustaw i konieczność pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.

wroclaw1wrocław2wrocław3

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …